VİDEOLAR EXP : Battle For Azeroth RAID : Uldir Mythic First Kill Videoları

MYTHIC TALOC

MYTHIC MOTHER

MYTHIC FETID DEVOURER

MYTHIC ZEK’VOZ

MYTHIC VECTIS

MYTHIC ZUL, REBORN

MYTHIC MYTHRAX THE UNRAVELER

MYTHIC G’HUUN